Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kari Silvennoinen Ky
Korkeavuorenkatu 19 A
00130 Helsinki

Puh. 010 616 8920 (int + 358 10 616 8920)
fax 010 616 8929 (int + 358 10 616 8929)
gsm 0500 705 716 (int + 358 500 705 716)

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Karjalan ja Petsamon kiinteistöt

Huolehdin rajantakaisten kiinteistönomistajien oikeuksista Venäjän valtiota vastaan kohdistettavissa oikeustoimissa. Tutkimustulosteni mukaan (Pariisin rauhansopimuksen 1947 mukaisen) rajantakaisen kiinteistöjen omistajien omistusoikeudet eivät ole sammuneet. Talvisodan jatkosota, ns. jatkosota päättyi 4.9.1944. Pidän tällä päivämäärällä kiinteistörekisteriin merkittyjä omistajia kiinteistöjen oikeina omistajina. Tämä tarkoittaa, että Karjalan, Petsamon, Sallan ja Kuusamon itäosien sekä Suomenlahden saarten yksityisillä maanomistajilla tai heidän perillisillään on runsaasti selvitettäviä asioita Venäjän federaation kanssa.

Tällä hetkellä asia on useiden valittajien toimesta saatettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavaksi. Odotamme EIT:n ottavan asiat varsinaiseen käsittelyynsä lähivuosina.EIT:n ratkaistua asian tehdään päätökset jatkotoimista Venäjän federaation alueella.

------------------

Helsingin Sanomissa ja Karjala -lehdessä on ollut seuraava ilmoitus:

 

KARJALAN SUOMALAISILLE KIINTEISTÖNOMISTAJILLE

Olen tutkimuksissani tullut siihen tulokseen, että suomalaiset Karjalassa sijaitsevien kiinteistöjen omistajat eivät ole menettäneet omistusoikeuttaan rajantakaisilla alueilla oleviin kiinteistöihinsä. Ainoastaan valtakunnan itäraja on siirtynyt. Sama koskee tietysti myös Sallan ja Kuusamon itäosien, sekä Petsamon kiinteistöjen omistajia.

Tämän takia etsin kiinteistönomistajia tai heidän perillisiään Venäjän federaatiolle esitettäviä vaatimuksia varten. Tarvitsen 4.9.1944 kiinteistörekisteriin merkityn omistajan täydellisen nimen. Muut oikeustoimia varten tarvittavat tiedot (kuten sukuselvitykset ja lainhuuto- ym. tiedot) toimistoni hankkii puolestanne.

Toimeksianto käsittää Venäjän federaatiota vastaan kohdistettavat oikeustoimet ja niistä veloitetaan 200 euron nimellinen kulukorvaus.

Kirjalliset yhteydenotot pyydän osoittamaan toimistoomme postitse, telekopiona tai sähköpostilla.

Helsingissä 22. toukokuuta 2006

Kari Silvennoinen, asianajaja, varatuomari
Helsingistä

 

Aiheeseen liittyvää