Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kari Silvennoinen Ky
Korkeavuorenkatu 19 A
00130 Helsinki

Puh. 010 616 8920 (int + 358 10 616 8920)
fax 010 616 8929 (int + 358 10 616 8929)
gsm 0500 705 716 (int + 358 500 705 716)

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Perintö

Perintöoikeuden keskeisiä osa-alueita yksityisasiakkaidemme kannalta ovat:

  • testamentit ja muu jäämistösuunnittelu
  • henkivakuutukset
  • perunkirjoitukset
  • pesänselvitykset
  • lakiosavaatimukset
  • ennakkoperinnöt ja suosiolahjat
  • perinnönjaot

Perintöoikeuteen liittyy olennaisena ainesosana verotus, edellyttää perhe- ja perintöoikeuden säännösten hallitsemisen lisäksi verolainsäädännön tuntemusta.

Tästä käy esimerkiksi henkivakuutuksen käyttäminen jäämistösuunnittelussa:

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut.

Jos edunsaajamääräys on voimassa, ei vakuutetun kuoleman johdosta suoritettava vakuutuskorvaus kuulu vakuutetun kuolinpesään.

Perintöveroa on suoritettava perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle maksettavasta henkilövakuutuksen nojalla saadusta vakuutuskorvauksesta. Siltä osin kuin vakuutuskorvaus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa, se on kuitenkin perintöverosta vapaa.

Vakuutuskorvaus on perintöverosta vapaa siltä osin kuin kunkin edunsaajan tai perillisen saama samasta kuolemantapauksesta johtuva vakuutuskorvaus on enintään 35 000 euroa. Jos edunsaajana on leski, verosta vapaaksi osaksi katsotaan puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 euroa lesken edunsaajamääräyksen nojalla saamien vakuutuskorvausten yhteismäärästä.

Käytä asiantuntija-apua verojen minimoimiseksi

Mikä on perintövero?

14 §. (Laki 1082/2014) Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan omaisuuden arvo Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla Vero-% ylimenevästä osasta
20 000 - 40 000 100 8 %
40 000 - 60 000 1 700 11 %
60 000 - 200 000 3 900 14 %
200 000 . 1 000 000                                          23 500                                                                         17 %
1 000 000-                                                               159500                                                                       20 %

II veroluokassa vero maksetaan seuraavan asteikon mukaan:


Verotettavan omaisuuden arvo Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla Vero-% ylimenevästä osasta
20 000 - 40 000 100 21 %
40 000 - 60 000 4 300 27 %
60 000 - 1 000 000 9 700 33 %
1 000 000 -                                                               319 900                                                                                                                                   36%

Perukirja

Perintövero määrätään perunkirjoituksessa laadittavan perukirjan perusteella. Verojen oikea määrä riippuu asiantuntevasta perunkirjoituksen laatijasta. Perukirjan huolellisella ja oikealla laatimisella on merkitystä myös perinnönjaon toimittamisessa. Tämän takia perunkirjoitus on viisasta antaa kokeneiden asiantuntijoiden laadittavaksi.

Mikä on lahjavero?

Lahjavero määräytyy lahjoitetun omaisuuden ja sukulaisuussuhteen perusteella samankaltaisen taulukon perusteella kuin perintöverokin. Lahjaveron alaraja on kuitenkin pienempi.

Miten lahjavero määrätään?

Lahjavero määrätään lahjaveroilmoituksen perusteella. Lahjaveroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituksesta lahjanantajan kotipaikan verotoimistoon.

Tule keskustelemaan tai soita!

0500 705 716 / Varatuomari Kari Silvennoinen