Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kari Silvennoinen Ky
Korkeavuorenkatu 19 A
00130 Helsinki

Puh. 010 616 8920 (int + 358 10 616 8920)
fax 010 616 8929 (int + 358 10 616 8929)
gsm 0500 705 716 (int + 358 500 705 716)

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Kuka omistaa Lapin erämaat?

Tiistai 4.3.2014 klo 18:20 - Kari Silvennoinen

Asumattomien erämaiden on vanhastaan katsottu kuuluvan valtion omistukseen. Harvaan asutuilla seuduilla huomattavat määrät erämaita onkin jäänyt sen omistukseen. Maat ovat pääsääntöisesti Metsähallituksen hallinnoimia. Teoreettisesti valtion omistuss näillä alueilla pohjautuu kuningas Kustaa Vaasan käskykirjeeseen vuodelta 1542. Tämä käskykirje ei kuitenkaan voinut koskea Lappia, koska Lappi ei tuolloin (Pähkinäsaaren rauhan rajojen ollessa voimassa) kuulunut Ruotsi-Suomeen. Käskykirjeen ulottuminen osaan Pohjois-Karjalastakin on kyseenalainen. muonion_revontulet.jpg

Maakaaren 11 luvun 4 §:n mukaan lainhuudatusvelvollisuus ei koske valtion metsämaata. Lain perustelujen mukaan valtion metsämaan omistusoikeutta voidaan pitää muutoinkin selvänä, joten kirjaamista ei tarvita. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen 2 luvun 13 §:n 1 momentin 7 –kohdan mukaan rekisteriin merkitään muistutustietona lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistaja ja kiinteistöä hallinnoiva viranomainen. Omistusoikeus on tietysti tältäkin osin mahdollista selvittää oikeusteitse.

Valtion metsämaa muodostaa kunnittain oman kiinteistönsä, joka merkitään kiinteistörekisteriin kiinteistörekisterilain 2 §:n perusteella. Näin ollen valtion luovuttaessa määräalan tällaisesta kiinteistöstä, luovutuksensaaja on velvollinen huudattamaan saantonsa. Huudattamiselle ei ole mitään estettäkään, kun tällainen maa on merkitty kiinteistörekisteriin.

Kiinteistörekisterilakia, erityisesti sen 2 §:ää säädettäessä vuonna 1985 lähtökohtana oli, että kiinteistörekisteriin merkitään samat kiinteistöt, jotka oli aiemmin merkitty kiinteistöinä maarekisteriin ja tonttikirjaan. Lain perusteluissa viitataan jakolain 282 ja 284 §:iin. Jakolain 284 §:n 1 momentin 2) kohta taas oli vuonna 1976 saanut sisällökseen: ”Kiinteistönä merkitään maarekisteriin valtion metsämaa sekä tällaiselle maalle perustetut yleiset ja erityiset suojelualueet”.

Jakolain 284 § alkuperäisenä (laki 14.12.1951/ 604) kuului: ”Tiloina otetaan maarekisterissä huomioon…4) niityt ja saaret, jotka eivät ole osia tilasta eivätkä valtion metsämaata”. Jakolakia edeltäneessä asetuksessa jakolaitoksesta (82/ 1916) ei ole vastaavaa säännöstä. Voidaan siis todeta, että lainsäädännössä on määräykset valtion metsämaan merkitsemisestä kiinteistörekisteriin. Sieltä kuitenkin puuttuu suora lain säännös metsämaan omistusoikeudesta.   

Lapin ja Pohjois-Karjalan erämaat tarjovat mahdollisuuden viedä asia oikeuskäsittelyyn. Tarvitaan vain rutkasti urheilumieltä ja kohtuullisen kokoinen sotakassa oikeustaistelua varten. Valtiolla ei ole saantoa erämaihin, joten erämaat odottavat ottajaansa.


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lappi, erämaa, omistusoikeus