Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kari Silvennoinen Ky
Korkeavuorenkatu 19 A
00130 Helsinki

Puh. 010 616 8920 (int + 358 10 616 8920)
fax 010 616 8929 (int + 358 10 616 8929)
gsm 0500 705 716 (int + 358 500 705 716)

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Oikeuslähteistä

Maanantai 5.3.2012 klo 17:28 - Kari Silvennoinen

Ah, niin paljon niin paljon on epäselvyyttä oikeuslähteistä, että kirjoitan ne tähän näkyviin ohjeiksi kaikille:

A. Velvoittavat oikeuslähteet:

1. EU-lainsäädäntö eli Euroopan yhteisöjen perustamissopimus (Rooman sopimus) myöhempine muutoksineen ja lisäyksineen sekä yhteisöjen toimielinten antamat asetukset (regulations), direktiivit ja oikeusohjeeltaan yleistettävissä olevat yksittäiset päätökset.

2. Euroopan tuomioistuinten (ECJ) ratkaisuista ilmenevät yleiset oikeusohjeet.

3. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisuista ilmenevät yleiset oikeusohjeet.

4. Kansallinen lainsäädäntö perustuslaista normihierarkkisesti alaspäin alemmanasteisiin säädöksiin.

5. Sopimusperustainen oikeus.

B. Ohjeelliset oikeuslähteet:

6. Lainvalmisteluaineisto.

7. Prejudikaatit eli Suomen ylimpien tuomioistuinten ennakkoratkaisut, joilla katsotaan olevan ennakkotapausarvoa.

8. Muut oikeudenkäyttöä yhtenäistävät viranomaispäätökset.

9. ECJ:n ja EIT:n ratkaisuista ilmenevät yleiset oikeusohjeet, joiden merkitys suomalaisen tuomarin tai muun lainsoveltajan ratkaisuharkinnassa ei ole rinnastettavissa kansalliseen perustuslakiin tai kansalliseen lainsäädäntöön. ECJ:n osalta on tällöin tavallisesti kyse kilpailu- tai sisämarkkinaoikeudesta tai kansallisten tukien kaltaisista oikeuskysymyksistä. EIT:n osalta vähemmän keskeisten ihmisoikeussopimuksen artiklojen tulkinnasta.

10. Lainopillinen oikeuskirjallisuus.

11. EYTI:n ja EIT:n ratkaisuista ilmenevät yleiset oikeusohjeet, joilla ei ole ainakaan välitöntä sovellettavuutta Suomen oikeudessa.

12. Oikeusvertailevat, oikeushistorialliset, oikeuslingvistiset, oikeusekologiset yms. ratkaisuperusteet.

13. Reaaliset argumentit eli yhteiskunnallinen seuraamusharkinta.

------------

On hyvä huomata, että esim. Euroopan unionin asetukset (regulations) ylittävät/ syrjäyttävät kaikilta osin Suomen perustuslain määräykset, tavallisina lakeina säädetyistä laeista puhumattakaan. Tämä on erittäin hyvä. Suomalainen lainsäätäjä on sidottu eurooppalaisiin (vapaan maailman) arvoihin eikä voi poiketa enää niistä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: oikeuslähteet, Eurooppaoikeus, laki