Oikeudenkäynti

Hoidamme pääasiassa riita- eli siviilijuttuja. Toimeksiannon aluksi selvitetään aina kustannukset, mm. sen maksaako vakuutusyhtiö mahdollisesti oikeudenkäyntikustannukset. Asiassa pohditaan aina ennen oikeudenkäynnin alkua menestymisen mahdollisuudet ja kartoitetaan mahdollisuudet hoitaa asia sovinnolla ilman oikeudenkäyntiä.

Rikosoikeudenkäynnissä kartoitetaan myös aluksi syytteeseen vastaamisen ohella kustannuskysymykset, esim. selvitetään se, onko asiaan mahdollista saada puolustajanmääräys tai valtion muuta oikeusapua. Pääosan rikosoikeudenkäynneistä muodostavat erilaiset yrittäjien verorikosasiat.

Ota yhteyttä!