Perintö

Perintöoikeuden keskeisiä osa-alueita yksityisasiakkaidemme kannalta ovat:

  • testamentit ja muu jäämistösuunnittelu
  • henkivakuutukset
  • perunkirjoitukset
  • pesänselvitykset
  • lakiosavaatimukset
  • ennakkoperinnöt ja suosiolahjat
  • perinnönjaot

Perintöoikeuteen liittyy olennaisena ainesosana verotus, joka edellyttää perhe- ja perintöoikeuden säännösten hallitsemisen lisäksi verolainsäädännön tuntemusta. Tästä käy esimerkiksi henkivakuutuksen käyttäminen jäämistösuunnittelussa:

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut.

Jos edunsaajamääräys on voimassa, ei vakuutetun kuoleman johdosta suoritettava vakuutuskorvaus kuulu vakuutetun kuolinpesään.

Perintöveroa on suoritettava perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle maksettavasta henkilövakuutuksen nojalla saadusta vakuutuskorvauksesta. Siltä osin kuin vakuutuskorvaus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa, se on kuitenkin perintöverosta vapaa.

Käytä asiantuntija-apua verojen minimoimiseksi!

 

Perukirja

Perintövero määrätään perunkirjoituksessa laadittavan perukirjan perusteella. Verojen oikea määrä riippuu asiantuntevasta perunkirjoituksen laatijasta. Perukirjan huolellisella ja oikealla laatimisella on merkitystä myös perinnönjaon toimittamisessa. Tämän takia perunkirjoitus on viisasta antaa kokeneiden asiantuntijoiden laadittavaksi.

 

Mikä on lahjavero?

Lahjavero määräytyy lahjoitetun omaisuuden ja sukulaisuussuhteen perusteella samankaltaisen taulukon perusteella kuin perintöverokin. Lahjaveron alaraja on kuitenkin pienempi.

 

Miten lahjavero määrätään?

Lahjavero määrätään lahjaveroilmoituksen perusteella. Lahjaveroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituksesta lahjanantajan kotipaikan verotoimistoon.

 

Tule keskustelemaan tai soita!
0500 705 716 / Varatuomari Kari Silvennoinen