Perintö

PERINTÖ & PERINNÖNJAKO

Tervetuloa arvostettuun toimistoomme, jossa on erikoistuttu perintöön liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Perintöön ja perinnönjakoon liittyvät asiat voivat olla monimutkaisia ja herkkiä, ja meidän tehtävämme on varmistaa, että kaikki sujuu suunnitellusti ja lainmukaisesti.

Perintöoikeuden keskeisiä osa-alueita yksityisasiakkaidemme kannalta ovat:

  • testamentit ja muu jäämistösuunnittelu
  • henkivakuutukset
  • perunkirjoitukset
  • pesänselvitykset
  • lakiosavaatimukset
  • ennakkoperinnöt ja suosiolahjat
  • perinnönjaot

Perinnönjako

Perinnönjakoon liittyy monia juridisia näkökohtia, kuten perintöosuuksien määrittäminen, omaisuuden arvottaminen ja mahdolliset perinnön luomat velvoitteet. Huolehdimme siitä, että kaikki perinnönjakoon liittyvät toimet toteutetaan oikeudenmukaisesti ja että kaikkien osapuolten edut otetaan huomioon.

Perintö

Perintöprosessi voi olla haastava emotionaalisesti ja oikeudellisesti. Autamme selventämään perintöön liittyviä oikeudellisia velvoitteita ja vastuita sekä tarjoamme neuvontaa perinnön verotukseen ja muihin liittyviin kysymyksiin.

Perinnönjakokirja

Laadimme pätevät ja kattavat perinnönjakokirjat, jotka dokumentoivat tarkasti perinnönjaon yksityiskohdat. Tämä auttaa vähentämään epäselvyyksiä ja mahdollisia riitoja tulevaisuudessa.

Perinnönjakosopimus

Kun perillisten kesken vallitsee yksimielisyys, voimme auttaa laadimaan perinnönjakosopimuksen. Tämä sopimus määrittelee perinnönjaon ehdot ja auttaa välttämään mahdollisia ristiriitoja myöhemmin.

Ota yhteyttä

Lakimiehemme ovat erikoistuneet perintöoikeuteen ja ovat perehtyneet Suomen perintökaaren järjestelmään sekä sen moniin yksityiskohtiin. Heidän osaamisensa ja kokemuksensa ansiosta voitte luottaa siihen, että saatte asiantuntevaa neuvontaa ja apua kaikissa perintöön liittyvissä kysymyksissänne.

Oli tilanteenne monimutkainen tai selkeä, tarjoamme räätälöityä ohjausta ja ratkaisuja tarpeidenne mukaan. Ota meihin yhteyttä, jotta voimme auttaa teitä eteenpäin perintöön liittyvissä kysymyksissänne.

Ota yhteyttä!

 

Perintöoikeuteen liittyvä verotus

Perintöoikeuteen liittyy olennaisena ainesosana verotus, joka edellyttää perhe- ja perintöoikeuden säännösten hallitsemisen lisäksi verolainsäädännön tuntemusta. Tästä käy esimerkiksi henkivakuutuksen käyttäminen jäämistösuunnittelussa:

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut.

Jos edunsaajamääräys on voimassa, ei vakuutetun kuoleman johdosta suoritettava vakuutuskorvaus kuulu vakuutetun kuolinpesään.

Perintöveroa on suoritettava perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle maksettavasta henkilövakuutuksen nojalla saadusta vakuutuskorvauksesta. Siltä osin kuin vakuutuskorvaus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa, se on kuitenkin perintöverosta vapaa.

Käytä asiantuntija-apua verojen minimoimiseksi!

 

Perukirja

Perintövero määrätään perunkirjoituksessa laadittavan perukirjan perusteella. Verojen oikea määrä riippuu asiantuntevasta perunkirjoituksen laatijasta. Perukirjan huolellisella ja oikealla laatimisella on merkitystä myös perinnönjaon toimittamisessa. Tämän takia perunkirjoitus on viisasta antaa kokeneiden asiantuntijoiden laadittavaksi.

Mikä on lahjavero ja miten se määrätään?

Lahjavero määräytyy lahjoitetun omaisuuden ja sukulaisuussuhteen perusteella samankaltaisen taulukon perusteella kuin perintöverokin. Lahjaveron alaraja on kuitenkin pienempi.

Lahjavero määrätään lahjaveroilmoituksen perusteella. Lahjaveroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituksesta lahjanantajan kotipaikan verotoimistoon.

 

Tule keskustelemaan tai soita!
0500 705 716 / Varatuomari Kari Silvennoinen